Ο Βιονέος"μαμά, μαμάαα να σου πω ένα τραγούδι;"
"τώρα που γράφω;"
"τώρα, πότε, αύριο;"
"αύριο είναι καλή ιδέα"
"αύριο γίνεται η αποφοίτηση!!!" (από την πρώτη δημοτικού..)
"καλά, καλά. πες μου τώρα το τραγούδι"
"ποιο θες;"
"καλέ! δεν θες να πεις κάποιο συγκεκριμένο;"
"τι εννοείς "συγκεκριμένο";
"ουφ, καλά! πες όποιο θες εσύ"
"δε θες να διαλέξεις; αφού εσύ θες ν' ακούσεις τραγούδι!"
"εγώ θέλω;; εσύ δεν ήρθες να μου τραγουδήσεις; εγώ σε φώναξα;"
"όχι, αλλά το ήθελες. ποιο να πω, πες, έλαα"
"καλά. το Ηταν ένα μικρό καράβι"

"ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι
που ήταν α-α-αταξίδευτο, που ήταν α-α-αταξίδευτο
οε οε οε οε οεεε
.............................................................................
κι ο κλήρος πέφτει στον βιονέο, κι ο κλήρος πέφτει στον βιονέο

μαμά, τι είναι ο βιονέος;"