Που να πήγαιναν; στ' αστέρια;


έρχεται το Ραφάκι.
-ο Στογιάν όλο λέει πως δεν καταλαβαίνει στα ελληνικά.
είναι βουλγάρικος.
-Βούλγαρος.
-καλά Βούλγαρος. κι όλο κάνει έτσι
ανασηκώνει τους ώμους της
και λέει "δεν καταλαβαίνω στα ελληνικά"
-ξέρεις γιατί;
-γιατί;
-γιατί οι γονείς του, δεν έβρισκαν δουλειά στην πατρίδα τους και ήρθαν στην Ελλάδα..
-καλά έκαναν. που να πήγαιναν; στ' αστέρια;
-ναι μωρό μου, πολύ καλά έκαναν. σίγουρα, δεν είναι πολύς καιρός που έχουν έρθει στη χώρα μας.κι είναι δύσκολο για τον Στογιάν να μάθει μια ξένη γλώσσα, όπως τη δική μας γρήγορα.αλλά, αρχή είναι ακόμα. θα μάθει.
-αυτό λέω κι εγώ, θα μάθει!
.....................................................................