Η καλωσύνη των ανθρώπων..


.. να μας τυλίγει
να μας παρηγορεί


(η φωτογραφία της Ελένης)