Καλή Αντάμωση


Μεγάλη Παρασκευή σήμερα
κι εσύ ήσουν εκεί.

καλή αντάμωση ρε!

καλή αντάμωση..