Νοέμβριος


ποιος να μας το 'λεγε
ο ουρανός πως θα 'μενε
ο ίδιος
τα σύννεφα πως πάντα έτσι
λευκά
θα φούσκωναν
σχήματα αλλάζοντας
κι εμείς
μετά από τόσα χρόνια
-ποιος να μας το 'λεγε-
πως θα κρατιόμασταν
ακόμα
από το χέρι