Σάββατο


Σάββατο

των ταινιών

της μουσικής

της αγκαλιάς

του γέλιου

του χαμόγελου

του ψίθυρου

του κύκλου

της κουβέρτας

της κουβέντας

των κοριτσιών

του χορού

του τραγουδιού

της παντομίμας

της μονόπολης

των Simpsons

της καραμέλας

της βροχής


το δικό μας
......