Μερικές φορές


..θα 'θελα να 'μουν ψάρι και να ζω κάτω από την επιφάνεια.

για κάτι τέτοιες στιγμές, πάντα υπάρχει ο Django..