Δέκα "άπλωσα"

άπλωσα τα ρούχα - ξεπάγιασα
άπλωσα τη σκέψη - ανάσανα
άπλωσα τον θυμό - σκοτείνιασα
άπλωσα τα πόδια - ξεκουράστηκα
άπλωσα το γέλιο - ευφράνθηκα
άπλωσα τη λύπη - αποσύρθηκα
άπλωσα τα "θέλω" - ονειρεύτηκα
άπλωσα τα όνειρα - πέταξα
άπλωσα το πρόβλημα - κατάλαβα

άπλωσα τη συμπόνοια - ομόρφυνα

(είπε ο σοφός Μαρ-Λεν και χώθηκε στη σπηλιά του για τα επόμενα εκατό χρόνια..)