Καλή Ανάσταση!


από το δικό μου αναγνωστικό της α' δημοτικού.
όταν η ζωή ήταν αλλιώς..

διαφορετική


καλή Ανάσταση!

με χαμόγελο καρδιάς,
ολόψυχα

Χριστός Ανέστη!