Γιορτάζει το Ραφάκι


..και Χρόνια της Πολλά!

Χρόνια όμορφα
Καλά
Ευλογημένα

Χρόνια που πολύ πολύ μετά θα τα θυμόμαστε και θα τα νοσταλγούμε

-σαν τότε που ήτανε μωρό
και πόσο γρήγορα περάσαν
πέταξαν θαρρείς-


Χρόνια γλυκά
να έρθουν στη ζωή της
 χρωματιστά
Χρόνια γεμάτα μουσική
και όνειρα..

γιορτάζει το μωρό μας

και

Χρόνια της Πολλά!