Χριστός Ανέστη!


Αληθώς ο Κύριος!

απ' την καρδιά μας
απ' το λιτό μας τραπέζι
απ' το καντήλι που (θα) καίει το άγιο φως για μέρες πολλές

απ' όλους μας: Χριστός Ανέστη!


Θανάτω θάνατον πατήσας..