Ελενάκι 'μ


χωρίς λόγια
χωρίς σχόλια
μόνο μ' ένα χαμόγελο ΝΑ!
a.k.a.
ΔΕΙ-ΤΕ  ΤΙ   Ε-ΚΑ-ΝΑ 
από το πιο καλό παιδί
του κόσμου!