Γεια σου Johnny DeppΕλένη: να ο Johnny Depp!
απορώ: Που 'ντος;;
Ελένη: να τος, να τος. αχχχ να 'τος: εκεί!

και δείχνει την τεράστια αφίσα, που πιάνει σχεδόν τον μισό τοίχο της πολυκατοικίας δεξιά μας.

Ελένη και Ραφαηλία τραγουδιστά, ταυτόχρονα, κουνώντας (του) τα χέρια τους:

"Γεια σου Johnny Depp"

απορώ πως ο Χρόνης εξακολουθεί να οδηγεί ατάραχος.
συνήθισε μάλλον..