Ο Καφές


αυτός ο απογευματινός μας καφές, είναι που μου λείπει περισσότερο απ' όλα.
αυτός.

(στη μαμά μου)